zákazník není přihlášen
Přihlásit se
KATALOG
Platební metody on-line!

 

Reklamační řád

Tento reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.spacaky-stany-batohy.cz od 1.3.2016
 
Reklamované zboží zakoupené přímo u nás osobně přineste v naší otvírací době, nebo zašlete na adresu naší provozovny PRIMA OUTDOOR, s.r.o., Sportovní 348/3, Brno 60200, společně s kopií daňového dokladu (paragon, faktura aj.) a popisem závady, která se vyskytla.
 
Zboží je potřeba vždy reklamovat u prodejce u kterého bylo zakoupeno.

Zákonná odpovědnost z vad:
a) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv zvadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními paragrafů 1914 až 1925, paragrafů 2099 až 2117 a paragrafů 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
b) Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:
 
 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě
 • reklamy jimi prováděné,
 • věc se hodí k účelu, který pro její používání prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluvního vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti,
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Práva z vady zboží
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má spotřebitel i vpřípadě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i vpřípadě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, a nebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruka za jakost při převzetí:
Na veškeré prodávané výrobky je poskytována minimální záruční lhůta dle zákona 24 měsíců od převzetí zboží.
Záruka za jakost při převzetí se nevztahuje na škody způsobené:
 
 •     neodborným použitím zboží, nesprávnou údržbou
 •     na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 •     živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 •     jinými vnějšími vlivy
 •     záruka se také nevztahuje na výrobky, u kterých vypršela záruční lhůta.
 
Náklady spojené s dopravou zboží prodávajímu vám budou proplaceny za splnění těchto podmínek:
 
 •     reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybným používáním, mechanickým poškozením apod.),
 •     doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).
 
Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží.
Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.
Peníze vám pošleme na bankovní účet, a to nejpozdějí do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy.  Vrácení peněz poštovní poukázkou bohužel není možné.

Reklamace přepravních služeb:
Před odesláním zboží stav každého kusu kontrolujeme a zboží je přepravci předáváno pečlivě zabalené. I přes tuto péči se však může stát, že k Vám zásilka dorazí poškozená. Takovéto škody je nutné ihned řešit přímo spřepravcem, nikoliv s námi:
 •     zásilku je třeba před jejím převzetím od přepravce zkontrolovat
 •     v případě poškození zásilku nepřebírat, ale přímo s přepravcem (Česká pošta, GLS.) sepsat protokol o škodě.
O poškození zásilky byste nás měli co nejdříve informovat na emailové adrese prodejna@prima-outdoor.cz. V žádném případě nepřebírejte poškozenou zásilku od přepravce a neposílejte ji nám, jelikož v tomto případě by nám přepravce odmítl reklamaci uznat. Reklamovat poškozenou zásilku může pouze její adresát/příjemce.

Poslali jsme vám jiné zboží, než jste objednali:
V případě, že Vám byl z našeho internetového obchodu doručen jiný výrobek, než byl objednán, zašlete nám jej prosím nepoužitý, bez známek používání, zpět v původním obalu spolu s daňovým dokladem (paragonem, fakturou aj.), případně jeho kopií na adresu: PRIMA OUTDOOR s.r.o., Sportovní 348/3, Brno 60200. My Vám bezplatně zašleme výrobek správný a uhradíme vám náklady na zaslání zboží k nám v přiměřené výši.
 
Lhůty
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží nezačíná běžet nová záruční doba.
 
Lhůta pro vyřízení reklamace
Reklamace se snažíme vyřídit v co nejkratší době. Maximální lhůta reklamace spotřebitele je ve 30ti denní lhůtě. V případě smluv uzavíraných podle obchodního zákoníku, neplatí uvedená 30 denní lhůta, ale i přesto se snažíme o co nejrychlejší vyřízení. Náklady spojené se zasláním zboží do servisu a zpět ze servisu jsou dodavatelem uhrazeny pouze za těchto podmínek
 •     reklamace je uznána jako oprávněná
 •     jsou řádně doloženy náklady na dopravu zboží
Proplaceny budou pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k reklamovanému zboží.
 
Neopravitelná závada
Pokud autorizovaný servis zjistí, že je zboží neopravitelné a doložíte potřebnou dokumentaci (potvrzení od servisu, prodejní doklad, záruční list) ihned nás kontaktujte poštou na adrese: PRIMA OUTDOOR, s.r.o., Sportovní 348/3, Brno 60200 nebo emailem prodejna@prima-outdoor.cz . Na základě zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost Vaší reklamace a budeme Vás co nejrychleji kontaktovat.
Záruku nelze uplatnit zejména za zboží
 •     poškozené živly (voda, oheň, blesk, elektrický výboj)
 •     s prošlou záruční lhůtou v den doručení zboží k reklamaci
 •     mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené, odřené, se znaky pádu, atd.)
 •     poškozené nesprávným použitím v rozporu s běžnými zásadami používání (prací symboly)
 •     zboží poškozené neodborným servisním zásahem

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.